Wybierz grupę produktów:

Ceramika techniczna

Rury pyrolitowe R60
Rury ogniotrwałe IZO-R 60 produkowane są z materiału glinokrzemianowego Al-60. Materiał ten pozwala na uzyskanie odpowiedniej nośności konstrukcyjnej i temperatury klasyfikacyjnej do stosowania w większości pieców oporowych. Są to najczęściej stosowane rury ceramiczne w piecach oporowych. Dostępne z magazynu "od ręki" w atrakcyjnych cenach.

Główne zastosowania to:
- części nośne oporowych elementów grzejnych,
- elementy konstrukcyjne oporowych systemów grzejnych,
- osłony doprowadzeń atmosfer ochronnych,
- osłony doprowadzeń elektrycznych,
- części na podpory lub przekładki przy ustawianiu wsadu w piecach.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Rury sylimanitowe RS KS
Rury ogniotrwałe IZO RS KS produkowane są z materiału glinokrzemianowego o zawartości Al2O3 70%. Materiał ten pozwala na uzyskanie odpowiedniej nośności konstrukcyjnej i temperatury klasyfikacyjnej do stosowania w większości pieców oporowych. Rury RS KS importowane są pod zamówienie Klienta.

Główne zastosowania to:
- części nośne oporowych elementów grzejnych,
- elementy konstrukcyjne oporowych systemów grzejnych,
- osłony doprowadzeń atmosfer ochronnych,
- osłony doprowadzeń elektrycznych,
- części na podpory lub przekładki przy ustawianiu wsadu w piecach.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Rury ogniotrwałe IZO RS60
Rury ogniotrwałe IZO RS60 produkowane są z materiału glinokrzemianowego o zawartości Al2O3 72-74%. Materiał ten pozwala na uzyskanie odpowiedniej nośności konstrukcyjnej i temperatury klasyfikacyjnej do stosowania w większości pieców oporowych. Rury RS60 importowane są pod zamówienie Klienta.

Główne zastosowania to:
- części nośne oporowych elementów grzejnych,
- elementy konstrukcyjne oporowych systemów grzejnych,
- osłony doprowadzeń atmosfer ochronnych,
- osłony doprowadzeń elektrycznych,
- części na podpory lub przekładki przy ustawianiu wsadu w piecach.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Przepusty ceramiczne PCE
Przepusty ceramiczne PCE wykonywane są ze szkliwionego niskoporowatego tworzywa ceramicznego i mają zastosowanie jako wyprowadzenie podłączeń elementów grzejnych. Maksymalna temperatura pracy do 1150°C.
Specjalny rodzaj szkliwa ceramicznego pozwala uzyskać odporność przepustów ceramicznych na przebicia (związane ze skraplaniem się pary wodnej na elementach ceramicznych wyprowadzeń). Badania odbiorowe wyrobów na przebicie wykonywane są napięciem 3kV.


Główne zastosowania to:
- elementy wyprowadzeń przez opancerzenie pieców,
- elementy wyprowadzeń przez opancerzenie innych urządzeń cieplnych,
- osłonę termopar stykowych przechodzących przez opancerzenie pieców,
- inne, np. otwory poboru próbek, niewielkie wzierniki.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Szpulki ceramiczne
Szpulki ceramiczne są to elementy ceramiczne do zawieszania elementów grzejnych. Wykonywane są niskoporowatego tworzywa ceramicznego. Maksymalna temperatura pracy do 1400°C. Konstrukcja szpulek pozwala na wykonywanie systemów grzejnych na meandrach drutu oporowego oraz taśmy oporowej.

Stosowane są jako:
- elementy podtrzymujące drut oporowy w systemach grzejnych pieców,
- elementy podtrzymujące taśmę oporową w systemach grzejnych pieców,
- inne, np. podpórki, przekładki.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Kształtki dystansowe
Kształtka dystansowa jest to przekładka z porowatej ceramiki izolacyjnej. Kształtka elektroizolacyjna wykonana z porowatego tworzywa ceramicznego. Maksymalna temperatura pracy do 1300°C. Badania odbiorowe wyrobów na przebicie wykonywane są napięciem 3kV.

Stosowane są jako:
- elementy oddzielające zwoje drutu oporowego,
- elementy podporowe dla drutu oporowego,
- inne, np. podpórki, przekładki ceramiczne.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Podkładki ceramiczne
Podkładka ceramiczna PCI wykonane z masy glinokrzemianowej przeznaczone są do zapinania szpilek przy wykonywaniu wyłożeń z włókna ceramicznego lub wyłożeń z płyt ceramicznych.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Płyty SiC
Płyty z węglika krzemu są wykonane na bazie SiC z przeznaczeniem na elementy ogniotrwałe dobrze przewodzące ciepło i zarazem odporne na ścieranie. Stosowane głównie jako płyty denne w piecach do obróbki cieplnej.

Stosowane są jako:
- osłona elementów grzejnych na dnie pieca (trzony ruchome i stałe),
- twarda płyta robocza na dnie pieca,
- mufle ochraniające elementów grzejnych przed oddziaływaniem czynników chemicznych,
- kształtki do induktorów,
- tace wysokotemperaturowe.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    
Pozostałe wyroby ceramiki technicznej:
- zawieszki ceramiczne (do mocowania rur ceramicznych pod elementy grzejne),
- płyty cienkie Halsic (rekrystalizowany węglik krzemu SiC),
- kapturki ceramiczne.

 
 

Aktualności :: O Firmie :: Produkty :: Usługi :: Kontakt