Wybierz produkt:

IZO Smart Heat Control

Zintegrowany system sterowania

Panel dotykowy systemu
IZO Smart Heat Control to zintegrowany system sterowania przemysłowymi urządzeniami grzejnymi, którego bazowymi modułami są odpowiednio zaprogramowane: sterownik PLC z modułami wejść-wyjść i kolorowy dotykowy panel operatorski.

System znajduje zastosowanie w sterowaniu takimi urządzeniami jak:
- wielostrefowe piece przemysłowe,
- piece tunelowe,
- suszarnie wielkogabarytowe,
- rozbudowne piece i stanowiska laboratoryjne,
- wielokomorowe stanowiska obróbki cieplnej.

Główna zaletą systemu jest integracja wszystkich funkcji sterowniczych urządzenia w jednym miejscu oraz uproszczenie zarządzania nawet skomplikowanymi urządzeniami. Oprogramowanie dopasowywane jest indywidualnie do konkretnego pieca. Przyjazny i łatwy w obsłudze interface w języku polskim znacząco ułatwia obsługę.

Funkcje jakie może realizować system IZO Smart Heat Control:
- wizualizacja stanu pieca,
- regulacja ręczna i programowa procesów,
- pełna rejestracja procesu: temperatur i zdarzeń,
- programowanie uruchomień pieca w cyklu tygodniowym,
- kontrola i sterowanie elementami ruchomymi: drzwi, trzon, wentylatory, blokady, przenośniki i inne,
- zarządzanie mocą pieca,
- dozowanie gazów ochronnych,
- sterowanie sygnalizatorami,
- możliwość współpracy ze skanerem kodów kreskowych i drukarką (automatyzacja procesu, drukowanie potwierdzeń),
- zarządzanie i podgląd stanu pieca przez sieć Internet,
- zdalna diagnostyka (serwis) pieca.

Do systemu dołączane jest oprogramowanie PC wraz z kluczem sprzętowym USB pozwalające na generowanie i drukowanie raportów z przeprowadzonych procesów cieplnych.

Materiały do pobrania:
Pobierz plik    

Sterownik PLC pieca przemysłowego
Sterownik PLC pieca
Ekran panelu sterowania
Ekran panelu sterowania

 
 

Aktualności :: O Firmie :: Produkty :: Usługi :: Kontakt