Wybierz usługę:

Modernizacje pieców


Modernizacja pieców polega na kompleksowej naprawie urządzenia z zastosowaniem nowych technologii.

Standardowo modernizacja obejmuje:
- wymianę wymurówki zwartej (np. szamotowej) na izolację z lekkich włókien ceramicznych,
- wymianę elementów grzejnych wraz z nowym systemem ich mocowania,
- nowy układ zasilania i sterowania z instalowanym na życzenie rejestratorem danych.

Efektem przeprowadzonych modernizacji jest:
- oszczędność energii od 20 do 50% (zależnie od cyklu pracy),
- ograniczenie postojów wynikających z awaryjności wyeksploatowanych pieców,
- poprawa parametrów technicznych pieca w tym także rozkładu temperatur wewnątrz komory grzejnej,
- poprawa bezpieczeństwa pracy i uzyskanie oznaczenia CE,
- w wielu przypadkach możliwość powiększenia komory roboczej pieca dzięki redukcji grubości wyłożenia ogniotrwałego.

Czynniki te powodują, iż zwrot poniesionych na modernizację kosztów następuje w bardzo krótkim czasie.

Na zmodernizowany w pełnym zakresie piec Inwestor otrzymuje gwarancję oraz kompletną dokumentację techniczną zawierającą m.in. deklarację zgodności. Urządznie opatrzone zostaje tabliczką znamionową IZO ze znakiem CE.
Na życzenie istnieje możliwość przeprowadzania modernizacji w mniejszym, określonym przez Inwestora zakresie.

Wycena modernizacji jest zawsze bezpłatna. Bliższych informacji udziela Dział Marketingu.


Przykłady modernizacji:

Piec przed remontem
Piec komorowy przed remontem
Piec po remoncie
Piec komorowy po remoncie


Piec przed remontem
Piec wgłębny przed remontem
Piec po remoncie
Piec wgłębny po remoncie 
 

Aktualności :: O Firmie :: Produkty :: Usługi :: Kontakt