Wybierz usługę:

Pomiar rozkładu temperatur


Pomiar przestrzennego rozkładu temperatur wykonujemy za pomocą profesjonalnego cyfrowego rejestratora o 12 kanałach (na życzenie 18), do których podpięte są termopary pomiarowe. Termopary umieszczane sa w obrębie komory pieca lub wsadu.Pomiar rozkładu temperatur

Przeprowadzamy następujące rodzaje badań:

Pomiar rozkład temperatury w obrębie wsadu
Termopary mogą być przymocowane do wsadu w wyznaczonych punktach lub w nawierconych otworach w celu sprawdzenia poprawności wygrzewania materiału w całej objętości. Rejestracja odbywa się w sposób ciągły od momentu załadunku do rozładunku.

Pomiar przestrzenny rozkładu temperatury w komorze urządzenia
Znajomość rozkładu temperatur w objętości pieca pozwala planować układ wsadu w komorze oraz wprowadzić korekty w układzie grzejnym i przenoszenia ciepła. Pozwala także zdiagnozować przyczyny powstawania wyrobów niezgodnych. Najczęściej stosowanym pomiarem jest pomiar w 9 punktowej siatce geometrycznej wg wytycznych normy AMS 2750D oraz w wybranych punktach pojemników/tac na wsad.

Rozkład temperatury na długości tunelu
Pomiary rozkładu temperatury na długości pieców tunelowych pozwalają prześledzić zmianę temperatury działającej na wsad podczas obróbki cieplnej. Umieszczenie kilku termopar na szerokości przenośnika (taśmy, wózka lub kasety z wsadem) daje obraz rozrzutu temperatury, który pozwala projektować proces obróbki i korygować odchyłki wpływające niekorzystnie na jakość wyrobów finalnych.

Termopary pomiarowe umieszczane są na stelażu Zlecającego lub stojakach IZO.
Zamawiający otrzymuje wyniki pomiarów w postaci drukowanego raportu oraz wersję elektroniczną.

Uzupełnieniem oferty jest diagnostyka układu kontrolno-pomiarowego (kalibracja): sprawdzanie regulatorów i rejestratorów oraz termopar, ustawianie offset'u.

 
 

Aktualności :: O Firmie :: Produkty :: Usługi :: Kontakt