Wybierz usługę:

Serwis i przeglądy

Serwis pieców przemysłowych
Świadczymy usługi w zakresie doraźnego serwisu (napraw) urządzeń grzejnych takich jak:
Prace spawalnicze - piece przemysłowe elektryczne i gazowe (komorowe i przelotowe),
- suszarnie przemysłowe elektryczne i gazowe,
- elektryczne nagrzewnice powietrza,
- inne urządzenia przemysłowe związane z obróbką cieplną.

W przypadku stałej współpracy gromadzimy kopie dokumentacji technicznych urządzeń naszych Klientów, dzięki czemu w przypadku awarii nie ma konieczności przeprowadzania inwentaryzacji urządzeń.
Zapewniamy krótki czas interwencji od momentu zgłoszenia usterki oraz fachową pomoc.

Nasza oferta obejmuje m.in.:
- wykonanie i montaż elementów grzejnych,
- naprawy wymurówki pieca lub wyłożenia włóknistego,
- naprawy instalacji elektrycznej pieca (uszkodzenia termopar, regulatorów, układów sterowania i zasilania),
- napraw mechanicznych w tym prac ślusarsko-spawalniczych.Przeglądy i oceny techniczne
Oferujemy wykonywanie okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych urządzeń do obróbek cieplnych:
- piece przemysłowe elektryczne i gazowe (komorowe i przelotowe),
- suszarnie przemysłowe elektryczne i gazowe,
- elektryczne nagrzewnice powietrza,
- inne urządzenia przemysłowe związane z obróbką cieplną.

Przegląd obejmuje wszystkie istotne elementy urządzenia:
- konstrukcja stalowa,
- mechanika napędów,
- wyłożenie izolacyjne,
- system grzejny,
- układ zasilania i sterowania,
- zgodność urządzenia pod względem bezpieczeństwa pracy z obowiązującymi normami.

W czasie przeglądu/oceny technicznej istnieje możliwość dokonania pomiarów:
- pomiar temperatury zewnętrznej obudowy,
- pomiar przepływów powietrza (w urządzeniach z cyrkulacją),
- pomiar rozkładu temperatur w komorze,
- pomiar hałasu,
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
- sprawdzenie zgodności toru pomiarowego (kalibracja, ustalenie offset'u),
- sprawdzenie czujników termoparowych,
- szczegółowe pomiary instalacji elektrycznej.

Wyniki przeglądu dostarczane są w postaci raportu z oceny stanu technicznego.

 
 

Aktualności :: O Firmie :: Produkty :: Usługi :: Kontakt